Stichting / Contact

Stichting Koorschool Noord Nederland

 

De Stichting Koorschool Noord Nederland behartigt de belangen van het Roder Jongenskoor en de Roden Girl Choristers. Wij zijn een stichting, geen commerciële organisatie.

 

De Koorschool stelt zich ten doel om kinderen, jongeren en volwassen kennis te laten maken met klassieke muziek, in het bijzonder de koorzang. Kwaliteit is daarbij de kern! De koorschool streeft ernaar onderscheidend te zijn, ontwikkelingsgericht te werken met een groot commitment van ouders en anderen.

 

Kwaliteit is de kern

De Koorschool streeft naar het bereiken van minimaal een semi-professioneel niveau van musiceren. We willen getalenteerde kinderen daarmee de gelegenheid geven zich op muzikaal gebied optimaal te ontplooien. Ze moeten zonder problemen door kunnen stromen naar het conservatorium. Om de kwaliteit hoog te houden wordt veel energie gestoken in werving en scholing van jongens en meisjes.

 

Onderscheidend

 

De Koorschool onderscheidt zich door vast te houden aan de Anglicaanse traditie. De koren van de Koorschool zijn opgebouwd naar Engels voorbeeld. De Engelse traditie wordt verder zichtbaar in repertoire, klankopbouw, presentatie en stijl. Om deze traditie vast te kunnen houden en te voeden, onderhouden we zoveel mogelijk contacten met Engelse collega’s en maken we concertreizen naar Engeland. Verder wordt naast de Anglicaanse traditie ook gewerkt in een breder scala aan klassieke genres, waaronder natuurlijk de Mattheus Passion.

 

Ontwikkelingsgericht

 

De Koorschool heeft een eigen methode voor het muziekonderwijs ontwikkeld. Dit stelt ons optimaal in staat jonge kinderen een stevige basis te geven, zodat ze hun muzikale talent optimaal kunnen ontplooien.

 

Commitment

 

De Koorschool hecht veel waarde aan de onderlinge betrokkenheid van leden en hun ouders. Dat stelt ons in staat om een veilige omgeving te vormen waarin talent tot bloei kan komen. De leiding en de ouders – professionals en vrijwilligers - werken hiervoor nauw samen. Een ontwikkeling die we constant voeden. Daarnaast streven we naar betrokkenheid van het publiek en de pers, sponsors en donateurs. Samenwerking vormt de basis voor het welslagen van het vele werk binnen de Koorschool. 

Bestuur en dagelijkse leiding

      Het bestuur van de Stichting Koorschool Noord Nederland bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter:                            Hendrik Steller                hendriksteller@live.nl
  • Secretaris:                            
  • Bestuurslid:                            Marjon Schulte               peper54@hetnet.nl

Contactgegevens

  • Postadres:          Postbus 144, 9300 AC  Roden, Nederland
  • Bezoekadres:     Terheylsterweg 1, 9311 PZ  Nieuw Roden
  • Bank:                  NL44RABO01047.69.254 t.n.v. St. Koorschool Noord Nederland (voor concertvergoedingen en subsidies)
  •                            NL74INGB000 3156135 t.n.v. St. Koorschool Noord Nederland (voor contributies, lesgelden en donaties)
  • Handelsregister:  Kamer van Koophandel Meppel; 41019825