Opleiding

AMV opleiding

 

Een unieke cursus Algemene Muzikale Vorming:

 


Elk schooljaar start een éénjarige cursus Algemene Muzikale Vorming voor jongens en meisjes vanaf ongeveer 7 jaar. Naast ritmische en melodische solfège wordt veel aandacht besteed aan houding, stemvorming en ademhalingstechniek. Alle leerstof is gericht op het leren zingen en het ontwikkelen van een goed en gezond stemgebruik.

 

Normaal duurt een dergelijke cursus twee jaar, maar de Koorschool Noord Nederland biedt een methode waarbij kinderen de cursus in één jaar kunnen volgen. Zij doen dat in de meeste gevallen met een partner van gelijke stemhoogte. De rol van muzikale partner kan worden ingenomen door de moeder, maar een oudere zus of bijvoorbeeld de oppas is ook van harte welkom. De methode is echter zo opgezet dat meisjes en jongens ook zelfstandig de lessen kunnen volgen (dus zonder muzikale partner).

 

De cursus richt zich op het samen zingen en spelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een cymbaal. Jongens en meisjes – cymbalisten genoemd – maken aldus op een vlotte en speelse manier kennis met maat, ritme, het notenschrift en eenvoudige muziektermen. De aanpak is motiverend en vormend. De cymbalisten krijgen eenmaal per week een les van 40 minuten. Wilt u meer weten over de methode? Klink dan HIER.

 

De kosten voor de éénjarige basiscursus bedragen: € 215,--

Dit bedrag is inclusief de huur van cymbaal en koffer (het lesmateriaal is bij de prijs inbegrepen)

De lessen worden in principe gegeven in 'De Kapel', Terheylsterweg 1, Nieuw Roden.

 

B-koor

 

Doorstroming

 

Na de basiscursus kunnen jongens doorstromen naar het opleidingskoor van het Roder Jongenskoor. In dit opleidingskoor wordt (verder) gewerkt aan de ontwikkeling van het muzikaal voorstellingsvermogen en het musiceren in groepsverband. In dit tweede opleidingsjaar komen veel Engelstalige muziekstukken aan de orde. De lessen, gericht op het ontwikkelen van een goede zangtechniek, en een goed ritmisch en melodisch voorstellingsvermogen vinden hier een vervolg.

 

Na ongeveer zes maanden kunnen getalenteerde jongens doorstromen naar het concertkoor: het Roder Jongenskoor. 

 

Concertkoor

Probationer

 

Na een periode van ongeveer zes maanden kunnen de nieuwe jongens worden toegelaten als probationer (dat betekent “probeerder”, afgekort met  'prob') in het concertkoor. In het concertkoor maken ze kennis met het leven van een chorister en hoeven ze nog niet alles te kunnen meezingen. Er wordt steeds gekeken naar en rekening gehouden met de individuele capaciteiten.

In deze periode krijgt elke jongen een persoonlijke coach, een ervaren jongen uit het A–koor. De probationer krijgt op de repetities een plaats naast de coach en waar het nodig is komen ze thuis bij elkaar voor overdracht van kennis en het oefenen van vaardigheden.

 

Als de tijd daarvoor rijp is kunnen deze probs, hun toelatingstest (auditie) doen ten overstaan van de dirigent en de hele groep jongens. Slagen ze voor deze test, dan zijn ze volwaardig lid van het Roder Jongenskoor, wat zichtbaar is in het mogen dragen van een witte surplice tijdens concerten. Als junior chorister kunnen ze blijven rekenen op de steun van de coach.