Donateurs

Vriend(in) worden van het Roder Jongenskoor?

 

De Stichting Koorschool Noord Nederland heeft geen winstoogmerk en probeert om nooit een financiële drempel op te werpen voor haar leden. Iedereen moet immers de kans krijgen om zijn of haar talent te ontwikkelen! Maar dat betekent wel dat we de welwillende bijdrage van andere mensen nodig hebben. Mensen die op één of andere manier enthousiast zijn geraakt door wat het Roder Jongenskoor onderneemt en warm lopen voor wat het koor voor ogen heeft. Zonder dat kan het koor niet bestaan. Met uw steun geeft u het Roder Jongenskoor de kans om zich verder te ontwikkelen en door te gaan met deze waardevolle traditie.

Voor een jaarlijkse donatie van € 30,- of meer ontvangt u:

 

*  Een CD van het Roder Jongenskoor naar keuze

*  3x per jaar een nieuwsbrief over het koor en haar activiteiten.

*  3x per jaar een actueel concertoverzicht.

*  Korting op de toegangsprijs van enkele door het koor zelf georganiseerde concerten.

 

Contactpersoon voor de Vrienden van het Roder Jongenskoor is Anette Buisman. Voor meer informatie of het overmaken van een éénmalige donatie kunt u contact opnemen met haar. E-mail: sknn.donateurs@gmail.com

 

Bankgegevens: NL74INGB000 3156135 t.n.v. St. Koorschool Noord Nederland

 

De belastingdienst heeft Stichting Koorschool Noord Nederland de culturele ANBI status toegekend.
Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?


Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek.

Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Ja, ik word Vriend(in) van het Roder Jongenskoor!

Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Email:
Telefoonnummer:
Bankrekening:
Donatie per jaar:
Betaalwijze:
Welkom CD:
Nieuwsbrief:
Datum: