Artistieke Leiding

Rintje te Wies - dirigent

Rintje Albert te Wies (1958) genoot zijn muzikale opleiding aan het Stedelijk Conservatorium in Groningen. Naast zijn studie Schoolmuziek studeerde hij hoofdvak Piano bij o.a. Gerben Makkes van der Deyl en Kars Westers. Lessen Koordirectie en Theorie der Muziek volgde hij bij respectievelijk Cees Rotteveel en Rein Ferwerda.  

 

Hij is artistiek leider van de Stichting Koorschool Noord Nederland en vanuit die functie dirigtent van het Roder Jongenskoor. Sinds mei 2012 is hij teven artistiek leider en dirigent van het Kampen Boys Choir. In 2007 verscheen de eerste versie van een door hem geschreven methode voor de opleiding tot jonge zangers: 'From C to C'.

In 2013 verschijnt de tweede versie, welke hij samen met zijn collega Sonja de Vries verder heeft ontwikkeld.

Sietze de Vries - organist

Musiceren vanuit innerlijke voorstelling en eigen creativiteit; dat is in het kort het credo van organist en kerkmusicus Sietze de Vries (1973). Het improviseren als ambacht en dus leerbaar proces vormt daarbij een belangrijk speerpunt. Het historische orgelbezit van Nederland, en in het bijzonder dat van de provincie Groningen, vormt voor hem een onuitputtelijke inspiratiebron.

 

Sietze de Vries ontving zijn professionele opleiding onder meer van Wim van Beek, Jan Jongepier en Jos van der Kooy. Aan het conservatorium van Groningen behaalde hij het diploma Docerend Musicus (Bachelor), aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag het diploma Uitvoerend Musicus (Master) en de Aantekening Improvisatie. Aan de Hogeschool te Alkmaar studeerde hij af als Kerkmusicus met bevoegdheidsverklaring I. In de periode 1987-2002 schreef hij 15 prijzen op zijn naam bij diverse nationale en internationale orgelconcoursen, zowel op het gebied van literatuur als dat van improvisatie. Hoogtepunt en tevens afsluiting van die periode was het winnen van het internationale improvisatieconcours te Haarlem in 2002, waarvan hij ook al tweemaal eerder finalist was.

Sonja de Vries - opleiding

Sonja de Vries studeerde orgel, piano en klavecimbel aan de Universiteit van Stellenbosch. In 2002 behaalde ze de hoogste kwalificatie voor orgel (Voordraerslisensiaat) aan de Universiteit van Zuid-Afrika en in 2003 het Uitvoerend Musicus diploma (Masters) aan de Universiteit van Stellenbosch, beide cum laude. In Nederland vervolgde zij haar orgelstudie bij Theo Jellema aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen.

 

In Zuid-Afrika was ze actief als zangeres en begeleider bij het nationale jeugdkoor Pro Cantu, dat een vierde plek behaalde op de internationale Choir Olympics te Linz (Oostenrijk) in 2000. Van 2004 tot 2008 zong ze bij kleinkoor Focaliber, dat in 2006 de eerste prijs behaalde op het Noord Nederlands Korenfestival.

 

Sinds maart 2008 is Sonja verbonden aan Stichting Koorschool Noord Nederland waar zij de opleidingsgroepen van de Roden Girl Choristers en het Roder Jongenskoor voor haar rekening neemt. Sinds september 2008 is ze artistiek leider van de Roden Girl Choristers.